Bí đỏ dài

  • Nhà cung cấp : Yuuki Farm
  • Chứng nhận :  VietGap
  • Số lô sản phẩm : xxxx-xxx
  • Xuất xứ : Việt Nam
Bí đỏ dài

Mã: OBD-RQ09-BD Danh mục: