Rau sống

  • Nhà cung cấp : YUUKI Farm
  • Chứng nhận :  VietGap
  • Số lô sản phẩm : xxxx-xxx
  • Xuất xứ : Bình Định
Mã: OBD-RL18-BD Danh mục: